Proč investovat

Nebudete své volné finanční zdroje potřebovat během příštích pěti let? Pak můžete využít fondy s dlouhodobým růstovým potenciálem, například akciové nebo smíšené. Pro kratší investiční horizont můžete využít dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Investiční horizont do jednoho roku je doménou peněžních fondů.

K základním výhodám kolektivního investování patří především možnost výhodného investování na finančních trzích. Shromážděním menších vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko celého portfolia. Výhodou je rovněž vysoká likvidita (schopnost přeměny podílových listů na hotovost) vložených prostředků, kdy peníze máte na svém osobním účtu v průběhu 10 pracovních dní.

Podílové fondy se řadí mezi formy kolektivního investování. Jejich základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své volné finanční prostředky profesionálnímu správci – investiční společnosti –, který je za odměnu obhospodařuje a zhodnocuje. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností a výhod, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů. Mezi základní patří možnost neomezeně investovat, a to se týká výše částky, periodicity investování, míry rizika nebo délky investičního horizontu.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoji kariéru
na správném místě

Staňte se s námi specialisty
na investice.

Číst více