Výhody fondů

Investice do podílových fondů přináší spoustu výhod. Je jenom na klientovi, které z nich v rámci svých investic využije na zhodnocení finančních prostředků.

  Profesionální správa fondů

Majetek fondů obhospodařují kvalifikovaní odborníci, kteří mají dostatek zkušeností, možností a informací, na jejichž základě mohou učinit co možná nejkvalifikovanější investiční rozhodnutí v dané investiční strategii.

  • Jako všude jsou dobří l špatní, drazí I levní a jelikož jsme u peněz jsou tu I podvodníci…nebojte školné máme zaplaceno a Vám naše zkušenosti předáme

Dostupnost

Valná většina podílových fondů je dostupná široké veřejnosti. Pravidelné investice do fondů lze uskutečnit v řádu tisíců korun, případně výši změnit dle aktuální situace investora.

Velký výběr

Existuje mnoho investičních společností, které nabízejí širokou paletu podílových fondů různých typů, investičních zaměření, rizik nebo podílových fondů s různým investičním horizontem.

  • Na světě existuje cca 80 000 fondů od “naprosto bezpečných” až po ty co investují do “kohoutích zápasů” stačí si vybrat. Dle Vašich možností a cílů navrhneme vhodné a přiměřené formy investování.

 

Diverzifikace rizika

Fondy nakupují množství cenných papírů a pokud poklesne hodnota jednoho cenného papíru z celého portfolia klienta, pokles kurzu fondu se projeví jen velmi malým dílem, případně je kompenzován růstem jiného cenného papíru v portfoliu.

  • Například Střešní fondy Moventum Plus Aktiv investují cca do dalších 30-50 fondů a ty až následně do cenných papírů (akcie, dluhopisy) akciových firem obchodovaných na burzách, takže rozkládáte své peníze do světové ekonomiky pro představu cca do 900 společností velikosti ČEZu

Dostatek informací

Aktuální ceny podílových listů jsou uveřejňovány v denním tisku nebo na stránkách investičních společností, kde najdete také informace o dlouhodobé výkonnosti nebo o složení portfolia fondu.

  • Navíc od nás obrdžíte při investici do střešních fondů Moventum osobní report v češtině jak se chovala Vaše investice plus na co se sází v dalším období speciálně v tomto fondu, Vy následně posoudíte zda je to takto v souladu s Vaší představou, případně vyměníte správce svých aktiv

Vysoká likvidita

Podílové listy lze kdykoliv prodat zpět investiční společnosti za aktuální kurz. Investiční společnost má povinnost Vaše podílové listy odkoupit do 15 dnů.

Daňové výhody

Pokud podílník nechá prostředky ve fondu déle než tři roky, je jeho případný výnos osvobozen od daně ze zisku (na rozdíl od termínovaných vkladů nebo penzijního připojištění, kdy je výnos zdaněn 15 %).

  • Bohužel korunovými dluhopisy nemůžeme posloužit 

Přístup na zahraniční trhy

S fondy se můžete podílet na růstu trhů, které jsou exotické a na které byste jako drobný investor neměl přístup anebo byste musel podstoupit vysoké transakční náklady. Navíc fond disponuje celou škálou odborníků v jednotlivých regionech a máte tak dostatek informací o daném trhu.

  • A co si třeba myslíte o investici do vody, lithia či nemovitostí