Výhody fondů

Investice do podílových fondů přináší řadu výhod. Je jen na klientovi, které z nich v rámci svých investic využije na zhodnocení finančních prostředků.

Profesionální správa fondů

Majetek fondů obhospodařují kvalifikovaní odborníci, kteří mají dostatek zkušeností, možností a informací, na jejichž základě mohou učinit co možná nejkvalifikovanější investiční rozhodnutí v dané investiční strategii.

Dostupnost

Valná většina podílových fondů je dostupná široké veřejnosti. Pravidelné investice do fondů lze uskutečnit v řádu tisíců korun, případně lze výši změnit dle aktuální situace investora.

Velký výběr

Existuje mnoho investičních společností, které nabízejí širokou paletu podílových fondů různých typů, investičních zaměření, rizik nebo podílových fondů s různým investičním horizontem.

Diverzifikace rizika

Fondy nakupují množství cenných papírů, a pokud poklesne hodnota jednoho cenného papíru z celého portfolia klienta, pokles kurzu fondu se projeví jen velmi malým dílem, případně je kompenzován růstem jiného cenného papíru v portfoliu.

Dostatek informací

Aktuální ceny podílových listů jsou uveřejňovány v denním tisku nebo na stránkách investičních společností, kde najdete také informace o dlouhodobé výkonnosti nebo o složení portfolia fondu.

Vysoká likvidita

Podílové listy lze kdykoliv prodat zpět investiční společnosti za aktuální kurz. Investiční společnost je povinna vaše podílové listy odkoupit do 15 dnů.

Daňové výhody

Pokud podílník nechá prostředky ve fondu déle než tři roky, je jeho případný výnos osvobozen od daně ze zisku (na rozdíl od termínovaných vkladů nebo penzijního připojištění, kdy je výnos zdaněn 15 %).

Přístup na zahraniční trhy

S fondy se můžete podílet na růstu trhů, které jsou exotické a na které byste jako drobný investor neměli přístup, anebo byste museli podstoupit vysoké transakční náklady. Navíc fond disponuje celou škálou odborníků v jednotlivých regionech, a máte tak dostatek informací o daném trhu.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoji kariéru
na správném místě

Staňte se s námi specialisty
na investice.

Číst více