Střešní fondy Moventum

V naší nabídce najdete mimo jiné i speciální skupinu fondů pod názvem Moventum Plus Aktiv - střešní fond. Aktivní správa je servisovaná od profesionálů ze společnosti Conventum Asset Management. Jedná se o nejlépe hodnocený management fondů v Lucembursku za rok 2016.

  1. Proces investování

Jasně strukturovaný, úspěšný proces investování bez „měkkých" faktorů a bez individuálního rizika díky zapojení zkušeného týmu.

  1. Reálná lokace

Čtvrtletní úprava struktury portfolia podle aktuálního stavu trhu a realizace výsledků z nezávislé třídenní konference o investování Moventum (podle investičních tříd a úrovně fondů).

  1. Proces výběru  fondů

Produktově a poskytovatelsky neutrální proces výběru fondů při naplňování jednotlivých investičních tříd fondy se zapojením externí společnosti FondsConsult Research AG, Mnichov, která se zabývá analýzami fondů a disponuje prvotřídními referencemi.

  1. Vyvážení

Automatické čtvrtletní vyvážení portfolia střešního fondu Moventum a tím přizpůsobení osobnímu profilu šancí a rizik investorů.

  1. Vysoká flexibilita

Můžete si vybrat z pěti různých strategií střešních fondů Moventum analogicky dle Vašeho profilu šancí a rizik, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Flexibilní je fond také z hlediska objemu investic. Můžete investovat už od 50 EUR jednorázového vkladu anebo formou nastaveného pravidelného spořícího plánu.

  1. Vysoká transparence vaší kapitálové investice

Díky možnosti online přístupu k účtu vždy vidíte aktuální vývoj své kapitálové investice.

  1. Atraktivní ceny

V rámci tohoto fondu nabízí Moventum velmi atraktivní cenovou politiku za poplatky:

0€ depozitního poplatku (v depozitu MoventumClassic, které je využíváno výhradně pro naše střešní fondy)

0€ poplatku za transakce

0€ poplatku za zpětný odkup/výměnu