Rozsah služeb platformy Moventum

Rozsah služeb
Základní služby Proces optimalizace Služby s přidanou hodnotou

• Vytvoření a správa konsolidovaného
online účtu

• Účty ve více měnách

• Možnost zakázky online a její
sledování

• Globální investice až do 9 000 fondů od 420 investičních společností

• Podpůrné produkty

• Investiční fondy

• Výměna obchodovaných fondů

• Depozita na dobu určitou

• Informace v reálném čase o hotovosti k dispozici

• Přímá pasiva, úspory a plány umoření

• Různé modely poplatků / komise a sledování, řešení na míru

• Správa aktiva na bázi fondů:
spravovaná fondová portfolia (možnost zastřešujících fondů nebo pojišťovacího balíčku) 

• Získání fondu

• Úhrada ve více měnách

• Obchodování v devizách

• Správa peněžních transakcí

• Aktivní podněty a sledování vstupních bezpečnostních transferů

• Výpočet provize, výběr, platba a
zpráva

• Podrobný a flexibilní informační systém o účtu investora a periodické zprávy o účtu (možnost bílého štítkování)      

• Online informační portál s možností bílého štítkování (‘MoventumOffice’)

• Uvítací stránka s aktuálními informacemi o operacích, fondech nebo o službách.

• Zobrazení v reálném čase o hotovosti a bezpečnostních pohybech

• Přístup na trh a údaje o fondech

• Důmyslné informační nástroje, integrovaný výkon a údaje o aktivitách (možnost bílého štítkování)

• E-mail s konečnou korespondencí zákazníka pro dobrovolné společné akce

• Správa povolení a projektu

• Správa výstupu

• Flexibilní přistup a správa práv

• Online přístup k zobrazení pro koncové investory (‘AccountView’)

• Podpora marketingu

• Operační podpora přes Help Desk v Lucembursku