Pravidelná investice

Pomůžeme Vám efektivně a dlouhodobě budovat majetek při vynaložení pravidelných měsíčních vkladů, které nenaruší Váš měsíční rozpočet a do budoucna Vám zajistí splnění Vašich plánů a cílů.

 

Říkáte si, že nemáte peníze na investování? Omyl! Naše programy pro pravidelné investování umožňují investovat měsíčně již od 1000 Kč. Myslíte, že dát si bokem 1000 Kč měsíčně nic neřeší? Uveďme si jednoduchý ilustrativní příklad:

Např.: 30letý člověk, který se chce zajistit na stáří, si sjedná pravidelnou investici 1000 Kč/měsíčně do jednoho z portfolií nabízených naší společnosti. V delším horizontu při průměrném ročním výkonu 7 % p. a. si klient po 30 letech z fondu odnáší 1.11 milionu Kč (suma celkových vkladů je 360 tisíc Kč).

Kouzlo pravidelného investování bylo objeveno již dávno, zejména v období vysokých tržních turbulencí jako je např. rok 1929 či 2008, kdy nastal krach na Newyorské burze resp. vypukla světová finační krize. Ve vyspělém světě je pravidelné investování do podílových fondů prověřený nástroj pro dlouhodobé a bezpečné budování majetku. Díky pravidelnému investování je klient do jisté míry imunní proti krátkodobým tržním výkyvům, a to díky tzv. cost average effect (průměrování nákladů).

Cost average effect - je smysluplné a výhodné využití výkyvů kurzu cen podílů. Prostřednictvím pravidelných vkladů dosáhne investor toho, že při klesajících kurzech získá více podílů fondu a při rostoucích kurzech méně. Tímto dosáhne investor při dlouhodobém investičním plánu výhodnou průměrnou cenu pro jednotlivé podíly fondu. Při nízkých cenách se nakupuje relativně velký počet podílů a při vysokých cenách naopak. Cost average effect je o to větší, čím déle trvá investování a čím větší je volatilita (kolísavost) trhu.

Hlavní výhody pravidelného investování

 • Vyšší zhodnocení vkladů než u běžných bankovních a depozitních produktů
 • Dostupnost pro všechny 
 • Široký výběr investičních strategií
 • Peníze spravují profesionální portfolio manažeři
 • Výnosy z fondů jsou po třech letech osvobozeny od daně z příjmu
 • Velmi podrobné a dostupné informace o fondech
 • Kdykoli lze spoření (pravidelné investování) pozastavit, změnit nebo celkově ukončit a peníze si vyplatit
 • Eliminace časování vstupu do trhu
 • Orientace na klienta
Jaká je role Czech Investment Services?
 • Provádíme analýzu klienta a klientova portfolia na základě jeho investičního profilu
 • Poskytujeme veškerý klientský servis od otevření depozita
 • Zadáváme jednotlivé investiční příkazy dle přání klienta
 • Staráme se o vývoj klientova portfolia 
 • Řešíme další klientovy požadavky ohledně majetku (financování nemovitosti nebo alternativni formy investování)