Oficiální stanovisko společnosti Moventum S.C.A. k situaci ohledně dopadu koronaviru na finanční trhy

Počet nakažených a lidí, kteří tomuto viru podlehli momentálně nezadržitelně roste. Dosud platilo, že středisko nákazy byla Čína, ale vir se v posledních dnech rozšiřuje po celém světě. Dokonce se nakazili i lidé, kteří v Číně ani nebyli a ani se s infikovanými nedostali do kontaktu. Poslední alarmující čísla byla hlášená z Jižní Korey, Iránu a naposledy z Itálie. Strach ze světové pandemie se posupně rozrůstá mezi veřejností.

My v Moventu nejsme žádní experti na viry a neumíme ani vyčíslit, resp. vydat vyjádření o dalším vývoji. O to více by jsme chtěli tímto našim prohlášením analyzovat vliv na samotné kapitálové trhy a strategie Movetnum Plus Aktiv.

Není žádným překvapením, že se akciové kurzy dostaly na kapitálových trzích pod výrazný tlak. Důsledky /negativně/ vyplývající na světovou ekonomiku budou v následných týdnech nepřehlédnutelné. Přesný výměr je však z dnešního pohledu těžko měřitelný. Konjunkturální optimismus, který se v posledních týdnech postupně víc a víc rozšiřoval, se rozplynul. Mnohem víc se dostává do popředí obava z opětovného rozšíření recese na světové hospodářství.

Profitujícími v této situaci jsou zejména dluhopisoví investoři. Jejich cenné papíry silně profitovaly z představy volných, měnovopolitických opatření centrálních bank. Tak spadly výnosy 10tiletých amerických vládních dluhopisů už na úroveň 1,37% a 10ti leté dluhopisy spolkové vlády na -0,48%.

To znamená, že akciově senzitivní fondy se strategií Moventum Plus Aktiv byly silně ovlivněné, mnohem víc než dluhopisové strategie. Doteď dosažené zisky v kalendářním roce 2020 byly opět snížené. Naše strategie, kterou aplikujeme od minulého roku je založená na využívání dlouhodobých dluhopisových nástrojů, které působí proti slabšímu ekonomickému prostředí na trhu. Právě z této strategie doposud profitovaly naše fondy Moventum Plus Aktiv / kromě Ofenzivního portfolia, které v sobě nezahrnuje dluhopisové tituly/.