Naši partneři

MOVENTUM

Společnost Moventum  je platforma poskytující plný servis ohledně podílových fondů, která se specializuje na podporu nezávislých finančních poradců a institucionálních klientů pomocí technologie, nástrojů a zdrojů, které jsou zapotřebí při prvotřídním investičním poradenství a investičních službách. Operace Moventum poskytují finančním institucím a nezávislým finančním poradcům (tzv. IFA) technologickou platformu, která uceleně integruje nástroje sjednávání obchodů se systémy vypořádání obchodů, a umožňuje tak přímý obchodní postup při vzájemných fondových transakcích. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách (http://www.moventum.cz/).

AMUNDI

Společnosti Amundi Czech Republic investiční společnost, a. s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. spravuje aktiva jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. Investorům nabízí více jak 150 investičních příležitostí. Nabídka pokrývá všechny třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu) na vyspělých i rozvíjejících se trzích. Investoři mohou investovat i do reálných aktiv (nemovitosti, private equity). Vybírat lze i podle stylu investování – fondy s růstovou nebo hodnotovou strategií, indexové fondy a fondy s absolutním výnosem či fondy zaměřené na volatilitu. Skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou dosahuje 1 466 miliard EUR (k 30. 6. 2018). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách https://www.amundi.cz/produkty/Zvolte-si-Amundi/Amundi-Czech-Republic.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Společnost Franklin Templeton Investments se zaměřuje na zajišťováni výtečné správy aktiv pro své podílníky. V jediné firmě sdružuje řadu prvotřídních investičních týmů, což jim umožňuje nabízet specializované znalosti v širokém rozsahu stylů a tříd aktiv, to vše podložené silou a zdroji jednoho z největších světových správců aktiv. Czech lnvestment Services je přímým zprostředkovatelem fondů společnosti Franklin Templeton Investments pro území České republiky v rámci obchodní platformy Moventum. V případě zájmu si můžete stáhnout oficiální potvrzení, deklarující skutečnost, že klienti společnosti Czech lnvestment Services jsou prostřednictvím platformy Moventum vlastníky podílů ve všech fondech spravovaných společností Franklin Templeton lnvestments. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách (http://www.franklintempleton.cz/).

FIDELITY INVESTMENTS

Společnost Fidelity International poskytuje prvotřídní investiční řešení i odborné znalosti v oblasti financování důchodového zabezpečení pro instituce, individuální investory a jejich poradce s cílem pomáhat klientům budovat lepší budoucnost pro ně a pro další generace. Jako privátní společnost přemýšlí generačně a investuj se zohledněním dlouhodobého horizontu. Pomáhat klientům spořit si na důchod a jiné dlouhodobé investiční cíle bylo a je v jádru její obchodní strategie této společnosti již téměř 50 let. Společnost odpovídá za správu celkových aktiv klientů ve výši 348,2 mld. EUR od více než 2,2 milionu klientů v regionech Asie a Tichomoří, Evropa, Blízký východ a Jižní Amerika. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách (https://www.fidelity.cz/).

BNP PARIBAS

Společnost BNP Paribas Investment Partners patří mezi největší správce aktiv v Evropě a do první dvacítky globálním měřítku s 560 mld. EUR pod správou. Je součásti globální skupiny BNP Paribas Group, která patří mezi nejsilnější bankovní skupiny ve světě. Její působnosti sahají od bankovních služeb přes spotřební úvěry, operativní leasingy, pojištění, obchody s reality nebo správu aktiv. Celková orientace je zaměřená na výsledky s mezinárodním týmem 30 tisíc profesionálů v Evropě, Asii, Jižní a Severní Americe. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách (https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-investment-partners-bnp-par...).

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. byla založena v roce 1994. Jádro společnosti bylo tvořeno pracovníky, kteří u firmy EFEKTA, a.s. pomáhali zakládat v počátcích kapitálového trhu v ČR Burzu cenných papírů v Praze. V roce 2000 získala rovněž licenci na obchodování zahraničních CP a na obchodování v USA, kde zúročovala svých téměř čtvrt století zkušeností a znalostí s kapitálovým trhem. Jako jedna z prvních, v roce 2001, získala licenci na organizování veřejných dražeb CP. Součástí této komplexní činnosti ošetřování vlastnických podílů v akciových společnostech byla i realizace veřejných návrhů odkupů CP, převzetí jmění a později i vytěsnění minoritních akcionářů, což byly kroky k získání 100% vlastnictví majoritního akcionáře v akciové společnosti. Dalším procesem rozšíření licencí prošla společnost v roce 2015, což jí umožnilo další rozšíření služeb pro své klienty.  V současné době se společnost specializuje na obchodování podílových listů fondů kolektivního investování, umisťování dluhopisů a poradenství v korporátní oblasti. Další informace o společnosti najdete na jejich webových stránkách: https://www.efekta.cz/.

J&T BANKA, a.s.

J&T Banka je privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím. Ale také si ho užít. Vytváří investiční příležitosti a cíleně investuje do budoucnosti, protože stability lze dosáhnut jen díky neustálému pohybu. Tvoří součást bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do něhož patří také slovenská pobočka, ruská J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu a J&T banka d.d. v Chorvatsku. Pečuje o úspěšné, náročné a bohaté. Informace, které milionáři sdílejí, již od roku 2010 zpracovávají do unikátní studie Wealth Report, protože právě úspěšní a bohatí nejlépe odrážejí stav vyspělosti společnosti, ve které žijí. Nabízejí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a přinášejí celoživotní výnos. Další informace najdete na webových stránkách: https://www.jtbank.cz/.

CODYA

Investiční společnost CODYA disponuje širokým a zkušeným týmem profesionálů na poli fondů kvalifikovaných investorů. Poskytuje individuální poradenství v oblasti kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů, právních, účetních a daňových souvislostí s touto oblastí. Zakladatelé i vrcholový tým společnosti mají za sebou dlouholeté působení v oblasti kolektivního investování, ať již z investičních nebo penzijních společností, tak z nemovitostního segmentu. Tým je doplněn profesionály z oblasti účetnictví a daní. Poskytují profesionální služby pro fondy kvalifikovaných investorů, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování nebo administraci. Bližší informace na webových stránkách:  https://www.codyainvest.cz/cs/home.

Finax, o.c.p., a.s.

Společnost Finax a.s. je licencovaný obchodník s cennými papíry, který na českém kapitálovém trhu razí cestu inteligentního investování do akcií a dluhopisů přes indexové ETF fondy. Finax nabízí 11 portfolií s různou mírou rizikovosti podle zastoupení akcií a dluhopisů v portfoliích. Výběr konkrétního portfolia je automatizovaný podle rizikového profilu investora a jeho investičních cílů. Na strategiích se aplikuje vlastní automatizovaný rebalansing. Více informací o společnosti najdete na jejich webových stránkách: (https://www.finax.eu/cs).

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně proniká i na polský a slovenský trh. Conseq působí na domácím trhu úspěšně již od roku 1995. Český trh je pro jejich obchodní podnikání naprosto klíčový. V současné době je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v České republice, který si získal důvěru více než 500 000 klientů s objemem aktiv ve výši 73 miliard korun (údaje k 31.1.2020). Další bližší informace najdete na webových stránkách: https://www.conseq.cz/.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

INVESTIKA realitní fond, OPF přináší svým klientům konzervativní investici s atraktivním výnosem, a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku. Máte možnost stát se spolumajiteli lukrativních nemovitostí v různých regionech obsazených kvalitními nájemci, a to vše s omezenou mírou rizikovostí. Více informací na webových stránkách:  https://www.investika.cz/