Naši lidé

Karel Cernin

Ze své pozice jednatele zodpovídá za rozvoj společnosti jako celku. Primárně je zodpovědný za oblast obchodu, marketingu a IT. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor management - marketing. Své zkušenosti postupně sbíral v nadnárodních společnostech GTS Czech, T-Mobile CZ., Vodafone, 02 CZ., a GE, ve kterých zastával různé manažerské pozice.

Na základě dlouholetých zkušeností  jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že pouze rovnoprávný vztah  má šanci na dlouhodobou, oboustranně prospěšnou existenci. I proto si naši klienti služby nemusejí předplácet."

Petra Hutnikova

Zodpovídá za oblast Operations, která zahrnuje všechny procesy související s otevřením depozit, jejich správou a následným servisem. Zároveň má na starosti všechny písemné dokumentace, s kterými přicházejí klienti v průběhu svého investičního horizontu do styku. Své zkušenosti získala díky několikaletému angažmá v makléřských společnostech lnsia a Fixum, dále v UniCredit Bank a později u rakouského obchodníka s cennými papíry Jung, DMS & CIE, GmbH.

"Každý poradce by měl ke svému klientovi přistupovat individuálně, s cílem vytvořit optimální investiční profil a tím zabezpečit vhodné, resp. přiměřené nastavení služeb o produktů kolektivního investování. K tomu by měla sloužit klientská dokumentace obsahující všechny potřebné náležitosti vyplývající z potřeb klienta."

Své několikaleté zkušenosti z působení v britském finančním systému využívá při plnění cílů v oblasti Compliance a Risk management. Kromě legislativních norem a nastavení interních procesů, je zodpovědný za odborný školící systém v společnosti. Vystudoval obor Financí na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici. Svoji profesní kariéru začínal ve fondové společnosti Fidelity lnvestments UK, odkud se přesunul do investiční banky Citibank UK. Později pracoval u lucemburské společnosti Clearstream Banking lnternational. Před nástupem do současné společnosti zastával pozici ředitele u obchodníka s cennými papíry, firmy Jung, DMS & CIE, GmbH.

Díky zkušenostem v oblasti investičního bankovnictví a díky podrobnému přehledu v oblasti legislativních pravidel používaných jak anglo-saském, tak i kontinentálním bankovním systému mohu říci, že právě důsledné dodržování všech legislativních norem, neustále vzdělávání všech zaměstnanců a férový přístup ke klientům, jsou základním kamenem každé úspěšné společnosti působící na kapitálovém trhu."