Naše specializace

O investicích do podílových fondů nevíme vše, ale jsme blízko.

Czech lnvestment Services se výhradně specializuje pouze a jen na investování prostřednictvím otevřených podílových fondů. Toto velmi úzké zaměření na daný segment v oblasti investic nám dává výraznou výhodu před ostatními konkurenčními subjekty, které své aktivity rozmělňují nabídkou celé řady dalších jiných finančních nástrojů. Tyto poradenské společnosti pak v oblasti podílových fondů logicky nemohou klientům nabídnout servis, znalosti a zkušenosti jako je tomu v případě naší společnosti.

V naší nabídce nenajdete žádná životní, úrazová či jiná pojištění, nenabízíme stavební spoření ani penzijní připojištění či jiné další podobné finanční produkty jako např. běžné, spořící či termínované účty. Díky tomu můžeme našim klientům garantovat skutečně profesionální servis a znalosti v oblasti investování do podílových fondů. Veškerou svou energii a čas věnujeme pouze podílovým fondům. Důsledně dbáme na vzdělávání v oblasti podílových fondů. Pořádáme pravidelné semináře pro všechny naše poradce, publikujeme odborné články a podílíme se na osvětě pro veřejnost v oblasti podílových fondů.