Ing. Ľuboš Áč

Své několikaleté zkušenosti z působení v britském finančním systému využívá při plnění cílů v oblasti Compliance a Risk management. Kromě legislativních norem a nastavení interních procesů, je zodpovědný za odborný školící systém v společnosti. Vystudoval obor Financí na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici. Svoji profesní kariéru začínal ve fondové společnosti Fidelity lnvestments UK, odkud se přesunul do investiční banky Citibank UK. Později pracoval u lucemburské společnosti Clearstream Banking lnternational. Před nástupem do současné společnosti zastával pozici ředitele u obchodníka s cennými papíry, firmy Jung, DMS & CIE, GmbH.

Díky zkušenostem v oblasti investičního bankovnictví a díky podrobnému přehledu v oblasti legislativních pravidel používaných jak anglo-saském, tak i kontinentálním bankovním systému mohu říci, že právě důsledné dodržování všech legislativních norem, neustále vzdělávání všech zaměstnanců a férový přístup ke klientům, jsou základním kamenem každé úspěšné společnosti působící na kapitálovém trhu."