Bc. Karel Černín

Ze své pozice jednatele zodpovídá za rozvoj společnosti jako celku. Primárně je zodpovědný za oblast obchodu, marketingu a IT. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor management - marketing. Své zkušenosti postupně sbíral v nadnárodních společnostech GTS Czech, T-Mobile CZ., Vodafone, 02 CZ., a GE, ve kterých zastával různé manažerské pozice.

Na základě dlouholetých zkušeností  jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že pouze rovnoprávný vztah  má šanci na dlouhodobou, oboustranně prospěšnou existenci. I proto si naši klienti služby nemusejí předplácet."

Karel Cernin