Individual

V rámci tohoto programu umožňujeme osobám založit jejich investiční účet v Lucembursku s možnosti investovat do jakýchkoli podílových fondů dostupných na platformě Moventum a zároveň schválených pro distribuci v České republice. K výběru je velké množství fondů s různou investiční strategii dle míry rizika. Výhodou tohoto programu je široké spektrum produktů kolektivního investování na straně jedné a tomu neomezené možnosti zhodnocení finančních prostředků na straně druhé.

Souhrnně:

  • založení účtu - 7.000,- Kč (0,- Kč při transferech podílových listů z jiných investičních společností)
  • poplatek za vedení účtu - 36,- EUR (jednorázové vklady) anebo 48,- EUR (pravidelné vklady) 
  • transakční poplatky - dle aktuálního ceníku společnosti Moventum
  • rychlá dostupnost - likvidita do několika dnů (bez jakékoliv výpovědní lhůty)
  • nepodléhá dani z příjmů fyzických osob při investici nad 3 roky 
  • garance hotovosti na účtu do výše 100.000 EUR