Maximální bezpečnost majetku klienta

Zabýváme se pouze legálními a kontrole podléhajícími produkty, které spadají pod ochranu investorů jak podle českého, lucemburského tak i evropského práva a směrnic. Jsme registrováni u České národní banky jako licencovaný investiční zprostředkovatel. Pro oblast České republiky jsme partnery lucemburské společnosti Moventum a.s., které jako depozitáře cenných papírů svých klientů využívá služeb Banque de Luxembourg, jedné z největších bank v lucemburském finančním systému. Hotovost klienta je v depozitní bance chráněná do sumy 100.000 EUR.

Česky