Dlouhodobý růst majetku klienta

Nízké úroky v bankách na běžných, spořících i termínovaných vkladech, slabé zhodnocení financí ve třetím důchodovém pilíři. Standardní nástroje zhodnocení Vašich volných finančných prostředů nepřejí. Pravidelným spořením prostřednictvím podílových fondů naopak dosáhnete mnohem zajímavějšího zhodnocení. Zejména v dlouhodobém horizontu se můžete těšit s rostoucí hodnoty svého majetku.

Česky