Definice Moventa

Rychlost, rozsah, specializace, ochrana, nízké náklady

Moventum a.s. je platforma poskytující plný servis ohledně podílových fondů, svým rozsahem umožňuje v dané oblasti naplno pokrýt veškeré investiční požadavky klientů v dané oblasti. Moventum poskytuje technologickou platformu, která uceleně integruje nástroje sjednávání obchodů se systémy vypořádání obchodů, a umožňuje tak přímý obchodní postup při vzájemných fondových transakcích. Jednotná infrastruktura back-office poskytuje zákazníkům konsolidovaný přehled stavu účtu

Společnost Moventum etablovala pobočku v Německu v roce 2002 a v Rakousku v roce 2008. Díky těmto distribučním agenturám Moventum aktivně prosazuje na trhu své služby front-office. Od roku 2014 je servisním partnerem v České republice společnosti Czech Investment Services s.r.o. a od roku 2016 i naši dcérské společnosti Slovak Investment Services pro region Slovenské republiky. Je autorizována jako Professional du Secteur Financier (PSF)  se sídlem v Lucembursku a registrovaný subjekt podléhá požadavkům lucemburského finančního úřadu - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a  lucemburským zákonům o bankovním  tajemství.

Hotovost na depozitním účtu je pojištěna v souladu s platnými zákony a směrnicemi v rámci EU

Moventum je členem Association pour la Garantie de Depot, Luxembourg (AGDL). Všechny cenné papíry i finanční hotovost jsou deponovaní u depozitáře - investiční banky Banque de Luxembourg. Původ této banky se datuje až do roku 1920 a její historie je úzce spjata s růstem a rozvojem Lucemburska jako finančního centra. Banque de Luxembourg se v průběhu své existence stala jedním ze současných nejdůležitějších finančních institucí v Lucembursku, což potvrdila v roce 2016, kdy byla dekorováná jako nejlepší privátní banka v Lucembursku.